ข้อสอบ O-NET 2558« Back to Questions List

ข้อสอบ O-NET 2558

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 
Ref : http://www.niets.or.th/examdownload/#
Posted by admin
Asked on มีนาคม 19, 2017 5:43 pm